Регламент

ПЕТО МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ «Земята – позната и непозната»

гр.Сандански ,    21-23  АПРИЛ   2017г.

 

ОРГАНИЗАТОР: 

ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ «Кл.Тимирязев»

с подкрепата на  община Сандански

 

Състезанието се организира в памет на  нашия учител по биология и ЗО - СОНЯ ТЕРЗИЙСКА

Формат на състезанието:

 

Състезанието се провежда всека учебна година. С него по традиция отбелязваме световния ден на ЗЕМЯТА. В състезанието могат да участват ученици в екип – от VIII клас до ХІІ клас.

Тази година то ще се проведе  в два кръга:

Първи кръг : Дистанционен - до 17.04.2017

Екип от 3-4 ученика разработва  проект под форма на  презентация или кратък видеоклип  под наслов „Земята е жив организъм. Не я гневете!“

Ученицте изготвят презентация или клип /до 10 мин./ по темата като засягат темата в  следните области:

- природни и обществени науки;

-  предприемачество;

- гражданско и здравно образование; 

- професионални учебни дисциплини.

Като инструмент за разработка използват Информационните технологии.

Проектите трябва да бъдат изготвени специално за участие в състезанието / да не са участвали в други състезания и конкурси/. Готовите проекти се публикуват в Интернет и тогава отборът  подава заявка за участие, в която отбелязва линка за изтегляне на проекта / не по-късно от 17.04.2017г./.

Готовите проекти се оценяват и техните автори се допускат  за участие във ВТОРИ присъствен кръг

Втори кръг- присъствен - 22.04.2017г

Номинираните отбори се състезават в две области:

1.    Решаване на казус за екологичен проблем – време за работа 3 часа. На участниците ще бъде предоставен компютър, достъп до интернет, казус и критерии за оценка. Време за представяне на решението на проблема – 5 минути

2.    Изготвяне на постер – време за работа 2 часа. На участниците ще бъде предоставен проблем, решението на който те трябва да представят визуално. Време за представяне пред жури – 5 минути

Жури от експерти в областта на екологията ще оцени и ще представи победителите. Класирането ще бъде отборно.

Отборите  на първо, второ и трето  място получават  ПЛАКЕТ , грамота и парична награда. Останалите участници получават грамоти.

Първо място – 100лева

Второ място – 80 лева

Трето място – 70 лева

Забележка:

Таксата за участие  в първи кръг състезанието е 20 лева на отбор.

Допуснатите до участие във втори кръг заплащат такса 5 лева на участник.

Училища, които не са допуснати до участие до втори кръг могат да присъстват на състезателния ден без да заплащат такса за участие.

·         Сумите могат да се превеждат по банков път или на касата в училището, за което ще бъде издадена фактура.

 Банковата сметка на гимназията е : UniCredit Bulbank  BIC UNCRBGSF

BG74 UNCR 7527 3151 7879 01

 

Критерии за оценка

Категория

% от крайната оценка

Показатели

Компютърна презентация или клип

40

1.Качество на изпълнение на проекта - 30т.

-Иновативност и оригиналност на идеята

- Приложимост

- послание към публиката

2.Ефективност - 10т.

-Добре планирано  и структурирано съдържание 

-Баланс на използваните изразни средства

Решаване на казус

45

  1.  Качество на решението -30т.

a.      Иновативност

b.      Приложимост

c.       Полезност 

2.            Представяне пред публика- 10т.

3.            Отговор на въпроси на журито - 5т.

Изработване на постер

15

 

1. Организация на постера- дизайн   - 5т. 

2. Творчество,  оригиналност на идеята - 5т.

3.Представяне и отговор на въпроси на журито - 5 т.

 

 

  

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg