План-програма


План-програма


21.04.2017г. - петък

14-18:30 Посрещане и настаняване на участниците 

19:00 Вечеря в стола на гимназията


 

22.04.2017г. - събота


9:00 - 9:30 Откриване на състезателния ден

9:30 -  12:30  Решаване на казус

12:30 - 13:30 Обяд в стола на училището

13:30 - 15:30 Изработка на постери

15:30 - 15:45 Кафе пауза

15:15 - 17:15 Представяне на решенията на казуса

17:300 - 18:00 Представяне на постери

19:00 Вечеря в стола на гимназията

21:00 - 22:00 Пускане на традиционните еко-фенери с послания, написани от участниците


23.04.2017 - неделя

10:00 - 11:00 Закриване на състезанието с обявяване на победителите. 

11:00 - 12:00 Изпращане на участниците

 В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg