Номинирани за втори кръг на състезанието

Списък на  отборите, допуснати за участие във ВТОРИ присъствен кръг на състезанието :

  1. ПГСС "Никола Йонков Вацаров" гр. Левски
  2. ПГСС "Сергей Румянцев" гр. Луковит 
  3. СОУ „Богданци“ Богданци, Македония
  4. СОУУД Димитар Влахов - Струмица, Македония
  5. Земеделската професионална гимназия „Климент Арк. Тимирязев“,Сандански
  6. СОУ„Гоце Делчев“-Валандово, Македония
  7. Професионална гимназия по селско стопанство гр. Чирпан
  8. СОЕПТУ„Кузман Јосифоски - Питу“ , гр.Прилеп, Македония


,
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg