Крайно класиране състезанието

"/>Крайно класиране 2017

Първо място отборно : ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит - 99т

Второ място : ЗПГ - 8 клас  - 98т

Трето място : ОУ „Димитар Влахов“ Струмица, Р.Македонија 95т

Поощрения:

За най-добър постер - Богданци

За най-добра презентация или клип - Луковит

За най-добро решение на казус - ЗПГ -9 клас

Класиране есе 2015

Първо място - Гордана Гошева  II8 клас, СОУ „Димитар Влахов“ Струмица, Р.Македонија 

Второ място - Теодора Йотова VIII а клас- "" ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит

Трето място - Лилия Туджарска 11а клас, ПГСС "Сергей Румянцев"-град Луковит

Класация Колаж, постер 2015

 1. Класация Мултимедийна презентация 2105
 2. Десислава Пламенова Иванова VIII а клас- "В хармония с природата" ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит
 3. Мила Младенова  II8 клас, СОУ „Димитар Влахов“ Струмица, Р.Македонија
      
 4.  Адриана Пецева, 10 клас ЗПГ „Климент Тимирязев“ Сандански

Първо : Вълеслава Николаева Вълчева и Кристиян Димитров Стефанов ІХ а клас  ЕДНА ПРИКАЗКА ЗА ЛАМЯ, ЮНАЦИ... И ОЩЕ НЕЩО, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит

Второ: Благојче Мојаноски,  Теодора Петровска СОЕПТУ„Кузман Јосифоски-Питу“ Прилеп

Трето: Иво Иванов Кирилов и Радостин Росенов Новков, 5ОУ, Кюстендил

Трето: Ивелина Стоянова Михова, Десислава Пенчева Кръстева и Цветослава Дианова Иванова, Проект „Щастливо сърце” ПГСС "Н. Пушкаров" – Попово


Класация Видеоклип 2015

Първо : Елена Кирилова, Габриела Палатлийска, 10клас, ЗПГ"Кл. Тимирязев" Сандански

Второ: Симона Петкоска,  Петар Шиклески СОЕПТУ„Кузман Јосифоски-Питу“ Прилеп

Трето: Ния Дзимбова, Евелина Илиева 9 клас, ЗПГ"Кл. Тимирязев" Сандански,

Трето: Илия Бараков, Таня Иванова 11 клас, ЗПГ"Кл. Тимирязев" Сандански

Класация есе "Бъдеще за нашата земя" - 2014

 1. Марија Јовеска IV-9, СОУ ,, Димитар Влахов” – Струмица, Република Македониј – Първо място
 2. Наташа Горичева СОУ ,, Димитар Влахов” – Струмица, Република Македониј – Второ Място
 3. Фатмегюл Шюкри Зюлкеф- IXв клас ПГСС”Златна нива”, гр.Айтос – Трето място

Kласация в категория "Фотоколаж" 2014

1. Александра Николаева Великова - ПГСС „Златна нива“, гр.Айтос

2. Анита Босиљанова, СОУ Димитър Влахов, Струмица,Македония

3. Здравко Манолев, 10 клас СOУ „Гоце Делчев “- Валандово,Македония


Kласация в категория "Видеоклип" 2014

1. Марија Петреска Благојче Мојаноски, СОУ “Кузман Joсифоски—Питу”, Прилеп, Македония

2. Зорица Белчевска и Мартин Крстев ,Валандово, Македония

3. Николай Милюков - ЗПГ Сандански.


Kласация в категория "Мултимедия" 2014

1. Габриела Стоянова Георгиева и Иван Маринов Иванов , ПГСС, Нова Загора

2. Илия Бараков, ЗПГ Сандански

3. Атанас Влахов, Ваня Симова, ЗПГ, Сандански

3. Димова Милица и Гошева Павлинка, СОУ „Гоце Делчев“-Валандово, Македония

2013

Kласация на есе "Късно е да бъдем песимисти" - 2013г.

 1. Марија Јовеска СОУ „Димитар Влахов“ Струмица, Р.Македонија 
 2. Мария Граматикова 9б,  ЗПГ, Сандански
 3. Ваня Симова, 10а, ЗПГ, Сандански
 4. Љупка Ќортошева СОУ „Димитар Влахов“ Струмица, Р.Македонија 
 5. Соня Костадинова 9б ЗПГ, Сандански


Kласация в категория "Фотоколаж" 2013

1. Костадин Андонов - ЗПГ

2. Мите Чолаков - СОУ „Димитар Влахов“ Струмица

3.Илия Бараков - ЗПГ

4. Христијан Ќортошев СОУ „Димитар Влахов“ СтрумицаKласация в категория "Мултимедия" -2013

1. Николай Милюков - ЗПГ

2. Здравко Манолов - ОУ "Йосиф Броз Тито", Валандово

3. Андриjaна Гореска,  Боjaн Горгиоски -СОУ “Кузман Joсифоски—Питу” гр.Прилеп, Македония

4. Петя Великова, Владислава Димитрова - ЗПГ

5. Христијан Ќортошев, Мите Чолаков видеоклип, IV1 клас СОУ „Димитар Влахов“ Струмица, Р.Македонија

6. Павлинка Гошева,  Кристина Петрова  СОУ „Гоце Делчев“ ,Валандово

7. Александър Мутафчиев-ЗПГ

8. Илчо Богески - СОУ “Кузман Joсифоски—Питу” гр.Прилеп, Македония

9.Мариjа Kaвазова , Милица Димова - СОУ „Гоце Делчев“ ,Валандово

10. Ваня Ангелова, ЗПГ

11. Виктория Колева, ЗПГ

12. Славина Андонова, ЗПГ


Класация есе 2012 година

 1. Евгения Иванова Чакърова – 18 точки; 9 клас ЗПГ „ Климент Тимирязев”; гр. Сандански
 2.  Стела Любенова Върбанова – 15 точки; 12 клас Професионална гимназия по аграрни технологии „ Цанко Церковски” ; гр. Павликени
 3. Иван Стоянов Златков – 12 точки; 12 клас СОУ „ Св. Св. Кирил и Методий”; гр. Белица
 4. Цветана Георгиева Станкова – 10 точки; 9 клас ПГССИ „ Христо Ботев”;
 5. Ваня Младенова Симова – 8 точки; 9 клас   ЗПГ „ Климент Тимирязев”; гр. Сандански 
 6. Алекс Айдънов Мутишев – 0 точки;  12 клас Професионална гимназия по аграрни технологии „ Цанко Церковски” ; гр. Павликени; не е работено по конкретната тема
 7. Елина Любенова Любенова – 0 точки Професионална гимназия по аграрни технологии „ Цанко Церковски” ; гр. Павликени; не е работено по конкретната тема

 


Класация МУЛТИМИЕИЯ

 

Автор 1

Име, презиме, фамилия

Клас

Автор 2

Име, презиме, фамилия

Клас

Училище

Точки

1.

Мариела Славчева Кюрчиева

10

Силвия Емилова Чомерова

10

ЗПГ- Сандански

50

2.

Вероика Давидкова

9

Андон Костов

9

ЗПГ- Сандански

63

3.

Валентина Станкова,

10

Зорица Танчева

10

ЗПГ- Сандански

70

4.

Николай Милюков

10

Владимир Стойков

8

ЗПГ- Сандански

84

5.

Александър Каменев;

 

Емил Герон

 

134 СОУ "Димчо Дебелянов" - София

79

6.

Виктория Анталавичева

10

Симеон Здравчев

11

ЗПГ- Сандански

89

7.

Марија Нешкоска

 

 

 

СОЕПТУ„Кузман Јосифоски – Питу“ - Прилеп

48

8.

Евгения Иванова Чакърова

9

Милена Василева Стойкова

9

ЗПГ- Сандански

52

9.

Димо Василев Костов

10

 

 

ПГСС - Нова Загора

80

10.

Александър Мутафчиев

10

 

 

ЗПГ- Сандански

45

11.

Ваня Симова

9

Димитрина Костова

9

ЗПГ- Сандански

50

12.

Кристина Даов

12

 

 

Струмица, Р. Македонија

40

13.

Лили Дякова

9

Диметра Петрова

9

ПГССИ- Свиленград

62

14.

Елена Руйкова

10

 

 

ЗПГ- Сандански

53

15.

Симона Йорданова Стоилова

10

 

 

ЗПГ- Сандански

60

16.

Илияна Кулова

10

Петя Гетова

10

ЗПГ- Сандански

43

17.

Симона Росенова Алексиева

10

 

 

ЗПГ- Сандански

58

18.

Мариела Голчева

10

Десислава Шемкова

10

ЗПГ- Сандански

53

 


Класация Фотоколаж

 

Име

клас

Училище

Точки

1

Емилиан Филев

 

Шумен

40

2

Мите Чолаков Христијан Ќортошев

 

Струмица, Р.

Македонија

62

3

Ивета Живкова Тенева

9

ПГССИ- Свиленград

63

4

Ергюн Исмет Ибрям

 

Шумен

45

5

Фатие Ерхатова  Мазълова

11

ПМГ - Гоце Делчев

61

6

Zuzana Kohutova

 

Slovakia

44

7

Мартина Златомирива Тенева

9

ПГССИ - Свиленград

36

8

Maciej Małecki

9

Osieckiej, Wrocław, Poland.

18

9

Димитрина Георгиева Петрова

8

ЗПГ Сандански

 

66

10

Klaudyna Szydełko

9

Liceum Ogolnoksztalcace Nr XVII im Agnieszki

43

11

Зоя Стойчева Дукова

10

ЗПГ Сандански

49

 

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg