График1.     График и задължения на учители и ученици

1.1. Учениците трябва да заявят своето участие в състезанието  до 17.04. 2017г.  включително като попълнят форма за регистрация на своето участие . Във формата трябва да е посочен адресът, на който е качен проекта. 

  •  такса за участие на училищен отбор - 20 левяа

 Банковата сметка е : UniCredit Bulbank  BIC UNCRBGSF

BG74 UNCR 7527 3151 7879 011.2. Комисия преглежда изпратените проекти и до 18.04.2017 г. публикува списък с отборите от училища, допуснати до втори кръг.  Ще бъдат определени 5 отбора.

  • такса за участие на ученик - 5 лева 


 Банковата сметка е : UniCredit Bulbank  BIC UNCRBGSF

BG74 UNCR 7527 3151 7879 01

Забележка:  Оценяването се извършва по посочените критерии в регламента . Училища, които не са номинирани за участие в състезателния ден могат да участват като гости без да заплащат такса на присъстващ ученик.

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg